ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือ สวพ.ว.301

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือ สวพ.ว.301

ประกาศ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือ สวพ.ว.301 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้มีโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือ สวพ.ว.301 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

     จ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือ สวพ.ว.301 จำนวน 1 ลำ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮัล จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ั้งสิ้น 107,124.12 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                         ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
                                  (นายอติชาติ  อินทองคำ)
                นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

​​         ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่่งอ่าวไทยตอนกลาง
​               ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือ สวพ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 50