ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้มีโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

     ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮัล จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ั้งสิ้น 7,361.60 บาท (เจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                         ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
                                  (นางณัฐวดี บันติวิวัฒน์กุล)
                นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

​​         ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่่งอ่าวไทยตอนกลาง
​               ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26