ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง  สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่การช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้างงาน 4 เดือน (1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560) อัตราค่าจ้าง เดือนละ 16,000 บาท

ดาวน์โหลด

CCF19052560
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 264