ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 12 ประจำปี 2566 (กันยายน 2566)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 12 ประจำปี 2566 (กันยายน 2566)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566
ประจำเดือน กันยายน 2566
ของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดชุมพร)
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 12 ประจำปี 2566 (กันยายน 2566)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.95 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 45