ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานภาพทรัพยากรทางทะเลบริเวณพื้นที่จัดวางปะการังเทียม บริเวณอ่าวม่วง เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานภาพทรัพยากรทางทะเลบริเวณพื้นที่จัดวางปะการังเทียม บริเวณอ่าวม่วง เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล งานวิจัยปะการัง ติดตามสถานภาพทรัพยากรทางทะเลบริเวณพื้นที่จัดวางปะการังเทียม บริเวณอ่าวม่วง ในพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่า น้ำทะเลลึกประมาณ 5-8 เมตร ทัศนวิสัยใต้น้ำ 5-10 เมตร ความเค็ม 29 อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบปะการังเทียมประมาณ 49 แท่ง สิ่งมีชีวิตที่พบบริเวณแท่งปะการังเทียม ดังนี้

ปะการังโขด Porites lutea ปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis ปะการังเขากวาง Acropora  spp. ปะการังช่องเล็ก Montipora  sp. ส่วนสัตว์ได้แก่ เม่นดำหนามยาว Diadema setosum ปลิงดำหนาม Stichopus chloronotus หอยเบี้ยโป่งลายเสือ Cypraea tigis หอยนมสาว Trochus sp. เม่นดอกไม้ทะเล Toxopneustes pileolus และฟองน้ำ เป็นต้น

และสำรวจระบบนิเวศแนวปะการังธรรมชาติบริเวณเกาะเต่า (อ่าวม่วง) พบปะการังชนิดเด่น ดังนี้

ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดอกกะหล่ำ  (Pocillopora damicornis) ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea sp.) ปะการังกาแล็กซี่ (Galaxea sp.) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังเขากวาง Acropora  spp. และปะการังลายดอกไม้ (Pavona  spp.) สัตว์ในแนวปะการังกลุ่มเด่น ได้แก่ หอยมือเสือ (Tridacna maxima) ฟองน้ำครก (Xestospongia testudinaria) เม่นดำหนามยาว (Diadema setosum) และปลิงดำ (Holothuria leucospilta) ส่วนผลการสำรวจสถานภาพปะการังและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อยู่ระหว่างการจำแนก วิเคราะห์และสรุปผลต่อไป