ข่าวประชาสัมพันธ์

พบตัวอย่างแมงกะพรุนชนิดที่มีหนวดหลายเส้น Chironex sp.A

พบตัวอย่างแมงกะพรุนชนิดที่มีหนวดหลายเส้น Chironex sp.A

ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ศวทก. โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสำรวจและประเมินผลผลิตทางชีวภาพ ลงพื้นที่สำรวจตัวแมงกะพรุนบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 สถานี พบตัวอย่างแมงกะพรุนชนิดที่มีหนวดหลายเส้น Chironex sp.A จำนวน 1 ตัว บริเวณอ่าวละไม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการบริเวณดังกล่าว ให้เฝ้าระวังอันตรายและเตรียมพร้อมสำหรับการปฐมพยาบาลกรณีเกิดเหตุมีผู้ได้รับพิษจากแมงกะพรุน และได้ทำการตรวจเช็คความพร้อมของตาข่ายป้องกันแมงกะพรุน บริเวณอ่าวเฉวง และอ่าวละไม พบว่าตาข่ายมีรอยขาดเล็กน้อย และตะกั่วถ่วงหลุดหายไปบางส่วน จึงทำการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ