ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดลองย้ายปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ทดลองย้ายปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ศวทก. โดยเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ทดลองย้ายปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่จังหวัดชุมพร ร่วมกับชุมชนใน 3 พื้นที่ คือ อ่าวสะพลี, บ่อกุ้งร้างบ้านชุมโค อำเภอปะทิว และในบ่อกุ้งร้าง ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง เป็นหญ้าทะเลชนิดหญ้าคาทะเล หญ้ากุยช่ายทะเล และหญ้าใบพาย ภายใต้โครงการศึกษาบทบาทชุมชนในการจัดการทรัพยากรระดับท้องถิ่น