ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการย้ายปลูกหญ้าทะเล ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติดตามการย้ายปลูกหญ้าทะเล ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ศวทก. โดยเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานติดตามการย้ายปลูกหญ้าทะเล พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการศึกษาบทบาทชุมชนในการจัดการทรัพยากรระดับท้องถิ่น

ที่อ่าวบ่อทองหลาง ซึ่งปลูกเมื่อ  24 เมษายน 2560 พบหญ้าทะเลที่ปลูก 3 ชนิด คือ หญ้าคาทะเล หญ้าชะเงาเต่า และหญ้ากุยช่ายเข็ม มีการเจริญเติบโตดี อัตรารอด 90%  

และในบ่อเลี้ยงปลาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทดลองปลูกหญ้าคาทะเล เมื่อ 17 พฤษภาคม 2560 มีการเจริญเติบโตดีมาก อัตรารอด 90 %