ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟื้นฟูแนวปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ฟื้นฟูแนวปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ระหว่างวันที่ 4 - 8 กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ศวทก. โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล งานปะการัง ลงพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อปฏิบัติงานสำรวจและเก็บรวบรวมชิ้นส่วนปะการังมีชีวิต เพื่อรองรับการดำเนินงานฟื้นฟูปะการัง ในโครงการฟื้นฟูแนวปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน