ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาผลกระทบของขยะทะเลต่อระบบนิเวศหาดทราย 3 สถานี

ศึกษาผลกระทบของขยะทะเลต่อระบบนิเวศหาดทราย 3 สถานี

ระหว่างวันที่ 4 - 8 กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ศวทก. โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล งานหญ้าทะเล ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของขยะทะเลต่อระบบนิเวศหาดทราย ใน 3 สถานี ดังนี้ อ่าวดอนสำราญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, หาดทรายรีสวี จังหวัดชุมพร และหาดสำเร็จ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยเก็บตัวอย่างขยะทะเล และตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินในแหล่งขยะทะเลที่แตกต่างกัน และนำตัวอย่างมาแยกชนิดในห้องปฏิบัติการต่อไป