ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบตัวอย่างแมงกะพรุนกล่อง และแมงกะพรุนพิษ

ไม่พบตัวอย่างแมงกะพรุนกล่อง และแมงกะพรุนพิษ

ระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ศวทก. โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสำรวจและประเมินผลผลิตทางชีวภาพ ลงพื้นที่สำรวจตัวอย่างแมงกะพรุนกล่อง และแมงกะพรุนพิษ บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 สถานี ไม่พบตัวอย่างแมงกะพรุนกล่อง และแมงกะพรุนพิษ ได้ทำการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ และวัดคุณภาพน้ำทุกสถานีที่สำรวจ นอกจากนี้ได้ทำการตรวจเช็คแมงกะพรุนในตาข่าย และเช็คความพร้อมของตาข่ายป้องกันแมงกะพรุน บริเวณอ่าวเฉวง และอ่าวละไม พบว่าตาข่ายมีรอยขาดเล็กน้อย จึงทำการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ