ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก บริเวณอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบโลมา จำนวน 3 ชนิด

สำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก บริเวณอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบโลมา จำนวน 3 ชนิด

ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ศวทก. โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก บริเวณอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบโลมา จำนวน 3 ชนิด คือ

1. โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) จำนวน 4-6 ตัว มีพฤติกรรมว่ายน้ำเดินทาง และหาอาหาร จากการตรวจสุขภาพพบโลมาอิรวดีมีรูปร่างสมบูรณ์ ว่ายน้ำและหายใจปกติ

2. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise: Neophocaena phocaenoides) จำนวน 2 ตัว ว่ายน้ำเดินทาง โลมาหัวบาตรหลังเรียบมีรูปร่างสมบูรณ์ ว่ายน้ำและหายใจปกติ

3. โลมาหลังโหนก (Indo-pacific humpback dolphin: Sousa chinensis) จำนวน 22 ตัว ในจำนวนนี้มี ลูกโลมา 7 ตัว โลมาเต็มวัย 13 ตัว และโลมาวัยรุ่น 2 ตัว มีพฤติกรรมรวมฝูงหาอาหาร ฝูงละ 3-5 ตัว โดยมีรูปร่างสมบูรณ์ ว่ายน้ำและหายใจปกติ แต่พบโลมา 2 ตัว ที่พบรอยถลอกที่ผิวหนังและแผลเปื่อยที่ครีบซึ่งเกิดจากรอยฟัน