ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจประเมินสัตว์ทะเลหายากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร

สำรวจประเมินสัตว์ทะเลหายากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร

ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ลงพื้นที่สำรวจประเมินสัตว์ทะเลหายาก ตามโครงการสำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก (ติดตามสัตว์ทะเลหายากที่เป็นสัตว์สงวน/คุ้มครอง) บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร พบโลมา 2 ชนิด คือ
- โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise: Neophocaena phocaenoides) ประมาณ 30 ตัว แพร่กระจายบริเวณแนวชายฝั่ง อำเภอเมือง และ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โลมาปากขวด ((Indo-Pacific Bottlenose dolphin : Tursiops aduncus) ประมาณ 20 ตัว บริเวณเกาะง่ามใหญ่ จังหวัดชุมพร และจากการสอบถามเรือประมงในพื้นที่ พบว่ามีการพบเห็นวาฬบรูด้า ในพื้นที่ อำเภอเมือง, อำเภอทับสะแก, อำเภอบางสะพาน-บางสะพานน้อย และมีการพบเห็นฉลามวาฬ บริเวณ อำเภอบางสะพาน-บางสะพานน้อย จังหวัด- ประจวบคีรีขันธ์