ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจติดตามสัตว์ทะเลหายากที่เป็นสัตว์สงวนคุ้มครอง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร

สำรวจติดตามสัตว์ทะเลหายากที่เป็นสัตว์สงวนคุ้มครอง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร

โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) ลงพื้นที่สำรวจสัตว์ทะเลหายาก ตามโครงการสำรวจติดตามสัตว์ทะเลหายากที่เป็นสัตว์สงวนคุ้มครอง  บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 จากการสำรวจพบสัตว์ทะเลหายากจำนวน 2 ชนิด คือโลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise: Neophocaena phocaenoides) ประมาณ 20 ตัว พบแพร่กระจายตลอดแนวชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพบพฤติกรรม อยู่เป็นคู่แม่ลูก หรือรวมตัวกันเป็นฝูงเล็กๆ ประมาณ 3-4 ตัว และวาฬบรูด้า (Bryde's whale:Balaenoptera edeni) จำนวน 4 ตัว พบเห็นบริเวณ เกาะไข่ อำเภอปะทิว และเกาะจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จากการระบุเอกลักษณ์พบว่าเป็นวาฬบรูด้าจากอ่าวไทยตอนบน ได้แก่เจ้าบางแสน เจ้าตุลา และแม่แตงอ่อนพร้อมลูกใหม่ โดยพบพฤติกรรมหาอาหารและเลี้ยงลูก