ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจ ประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาว โรค บริเวณเกาะไข่ จังหวัดชุมพร

สำรวจ ประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาว โรค บริเวณเกาะไข่ จังหวัดชุมพร

ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล งานปะการัง และกลุ่มสมุทรศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจบริเวณเกาะไข่ จังหวัดชุมพร เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาว โรค และภูมิคุ้มกันของแนวปะการังอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์ ARMS และ CAU บริเวณพื้นที่แนวปะการังเกาะไข่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ จำนวน 5 ชุด และ 2 ชุด ตามลำดับ พร้อมติดตั้ง เครื่องบันทึกอุณหภูมิน้ำทะเล และทำการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกๆ 2 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง