ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณเกาะเตียบ, อ่าวทุ่งคาสวี จังหวัดชุมพร และบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณเกาะเตียบ, อ่าวทุ่งคาสวี จังหวัดชุมพร และบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยกลุ่มนิเวศทางทะเล (งานหญ้าทะเล) ดำเนินการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณเกาะเตียบ อำเภอปะทิว ,อ่าวทุ่งคาสวี อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร และบริเวณอ่าวบ้านดอนพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี