ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจประเมินสถานภาพแนวปะการัง และสัตว์ในแนวปะการังบริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สำรวจประเมินสถานภาพแนวปะการัง และสัตว์ในแนวปะการังบริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล งานปะการัง ออกปฏิบัติงานสำรวจประเมินสถานภาพแนวปะการังและสัตว์ในแนวปะการังบริเวณเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 5 สถานี ได้แก่ แหลมเทียน อ่าวโตนด อ่าวลึก อ่าวหาดเทียน และอ่าวโฉลกบ้านเก่า โดยวิธี Line-Intercept Transect , Belt Transect และ Profile สถานภาพแนวปะการังโดยรวมอยู่ในระดับเสียหายถึงสมบูรณ์ปานกลาง ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังช่องเล็กแบบเคลือบ (Montipora sp.)  และ ปะการังเห็ด(Fungia sp.) ส่วนสัตว์ในแนวปะการังที่พบได้แก่ เม่นดำหนามยาว Diadema setosum หอยมือเสือ Tridacna squamosa ทากปุ่มคาดดำ Fryeria picta หอยนมสาว Trochus sp. และ ฟองน้ำครก Xestospongia testudinaria