ข่าวประชาสัมพันธ์

เก็บตัวอย่างตัวอ่อนแมงกะพรุนบริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เก็บตัวอย่างตัวอ่อนแมงกะพรุนบริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

วันที่ 28-31 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ออกเก็บตัวอย่างตัวอ่อนแมงกะพรุนบริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 สถานี ได้แก่ หาดในวก หาดวกตุ่ม หาดโฉลกหลำ หาดท้องนายปาน และหาดริ้น พร้อม ทั้งวัดคุณภาพน้ำทุกสถานีสำรวจ เบื้องต้นพบเฉพาะตัวอ่อนของแมงกะพรุนกลุ่ม Hydrozoa และกลุ่ม Scyphozoa ไม่พบตัวอ่อนแมงกะพรุนกล่อง กลุ่ม Cubozoa และได้รับตัวอย่างแมงกะพรุน จำนวน 2 ตัว เป็นแมงกะพรุน Portuguese man-of-war ซึ่งพบบริเวณหาดท้องนายปาน เกาะพะงัน จำนวน 1 ตัว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 และ พบที่เกาะเต่า จำนวน  1 ตัว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561ทั้งนี้ได้ทำการแจ้งเตือนชุมชนและเสริมความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นโ้วยการราดด้วยน้ำส้มสายชูเป็นเวลา 30 วินาที เนื่องจากเป็นแมงกะพรุนชนิดที่มีพิษ