ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล “ปลานกแก้วหัวค้อน” และ “ฉลามวาฬ” ในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล “ปลานกแก้วหัวค้อน” และ “ฉลามวาฬ” ในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ลงพื้นที่สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล “ปลานกแก้วหัวค้อน” และ “ฉลามวาฬ” ในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง และอำเภอใกล้เคียง ในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง และอำเภอใกล้เคียง โดยวิธีการสัมภาษณ์ชุมชนประมงชายฝั่ง ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว ผู้ประกอบการดำน้ำ รวมจำนวน 6 อำเภอ ดังนี้
     1. อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     2. อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
     3. อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     4. อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     5. อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     6. อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอใกล้เคียง พื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง)
ด้านแหล่งที่อยู่อาศัย การพบเห็น และการติดเครื่องมือประมง เพื่อประเมินสถานภาพ ตามโครงการสำรวจสัตว์ทะเลหายากที่จะเสนอเป็นสัตว์สงวน/สัตว์คุ้มครอง