ข่าวประชาสัมพันธ์

ย้ายปลูกหญ้าทะเล 3,000 ต้น ในพื้นที่เกาะเตียบ อ่าวทุ่งมหา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ย้ายปลูกหญ้าทะเล 3,000 ต้น ในพื้นที่เกาะเตียบ อ่าวทุ่งมหา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ระหว่างวันที่ 2 - 6 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล (งานวิจัยหญ้าทะเล) ได้ดำเนินการย้ายปลูกหญ้าทะเล ภายใต้โครงการฟื้นฟูหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน เป็นหญ้าชนิดหญ้าคาทะเลที่ได้จากการแยกกอ จำนวน 3,000 ต้น  นำมาปลูกในพื้นที่เกาะเตียบ  อ่าวทุ่งมหา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร