ข่าวประชาสัมพันธ์

ย้ายปลูกเสริมกิ่งพันธุ์ปะการัง 2,422 กิ่ง ในพื้นที่อ่าวท้องพลู เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ย้ายปลูกเสริมกิ่งพันธุ์ปะการัง 2,422 กิ่ง ในพื้นที่อ่าวท้องพลู เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล (งานวิจัยปะการัง) ออกปฏิบัติงานฟื้นฟูปะการังโดยวิธีการย้ายปลูกในพื้นที่อ่าวท้องพลู เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ภายใต้โครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยทำการปลูกเสริมกิ่งพันธุ์ปะการังบนฐานปะการังตามธรรมชาติ จำนวน 2,422 กิ่ง พร้อมทั้งติดหมายเลขกำกับกิ่งพันธุ์และถ่ายภาพ ปะการังชนิดเด่นที่ได้รับการปลูกเสริม คือ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) และ ปะการังดอกกล่ำ (Pocillopora sp.)