ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาพื้นที่สำคัญต่อระบบนิเวศที่เปราะบาง บริเวณหาดบ่อเมา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ศึกษาพื้นที่สำคัญต่อระบบนิเวศที่เปราะบาง บริเวณหาดบ่อเมา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ระหว่างวันที่ 18 -20 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล (งานวิจัยหญ้าทะเล) ลงพื้นที่ดำเนินการตามโครงการศึกษาพื้นที่สำคัญต่อระบบนิเวศที่เปราะบาง โดยออกปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณหาดบ่อเมา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ดำเนินสำรวจ พันธุ์ไม้ชายหาด ความลาดชันของชายหาด  และเก็บ ตัวอย่างดินตะกอน  สัตว์ทะเลหน้าดิน  เพื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพ และแยกชนิดในห้องปฏิบัติการต่อไป