ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร

ทช. ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร

วันที่ 23-27 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ดำเนินการออกสำรวจ และเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล บริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร (ที่ระยะห่างจากฝั่ง 1 กิโลเมตรและระยะห่างฝั่ง 3 กิโลเมตร) รวม 22 สถานี    

ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล มีค่าโดยสรุปดังนี้

- ความลึกน้ำ 1.1-15.2 เมตร

- ความโปร่งแสง 0.20-10.5 เมตร

- อุณหภูมิน้ำ 29.8-32.6 องศาเซลเซียส

- PH 7.44-8.21

ส่วนค่าอื่นๆ ได้ทำการวัดคุณภาพน้ำด้วยเครื่อง CTD ผลดังกล่าวรอการโหลดข้อมูล จากนั้นเก็บรวบรวมตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอื่นๆ ที่ห้องปฏิบัติการ