ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. สำรวจ และเก็บตัวอย่างตัวอ่อนแมงกะพรุน แพลงก์ตอนสัตว์ รอบเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทช. สำรวจ และเก็บตัวอย่างตัวอ่อนแมงกะพรุน แพลงก์ตอนสัตว์ รอบเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22-25 เม.ย. 61 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก) โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสำรวจและประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ออกพื้นที่สำรวจ และเก็บตัวอย่างตัวอ่อนแมงกะพรุนและแพลงก์ตอนสัตว์ บริเวณรอบเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 สถานี โดยใช้ถุงลากแพลงก์ตอนสัตว์ ขนาดตา 330 ไมครอน แต่ละสถานีทำการลากขนานกับผิวน้ำ เป็นเวลา 10 นาที สถานีละ 3 ซ้ำ พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นทุกสถานี เบื้องต้นพบตัวอ่อนแมงกะพรุนกลุ่มไฮโดรซัว แต่ไม่พบการแพร่กระจายของกลุ่มแมงกะพรุนอื่นๆ สำหรับตัวอย่างในแต่ละสถานีได้นำกลับมาจำแนกในห้องปฏิบัติการต่อไป