ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. สำรวจสถานภาพแนวปะการังบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ทช. สำรวจสถานภาพแนวปะการังบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

วันที่ 23-27 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล งานวิจัยปะการัง ออกปฏิบัติงานสำรวจประเมินสถานภาพแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณกลุ่มเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 5 สถานี ได้แก่ อ่าวบางปอ เกาะมัดหลัง แหลมหนัน แหลมสอ และแหลมหินคม โดยวิธี Line-Intercept Transect และ Belt Transect สถานภาพแนวปะการังโดยรวมอยู่ในระดับเสียหายถึงสมบูรณ์ปานกลาง ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) และปะการังช่องเล็กแบบเคลือบ (Montipora sp.)