ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. สำรวจติดตามสัตว์ทะเลหายากที่เป็นสัตว์สงวนคุ้มครอง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร

ทช. สำรวจติดตามสัตว์ทะเลหายากที่เป็นสัตว์สงวนคุ้มครอง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร

 

วันที่ 23-27 เมษายน 2561 โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) ร่วมสำรวจสัตว์ทะเลหายาก ตามโครงการสำรวจติดตามสัตว์ทะเลหายากที่เป็นสัตว์สงวนคุ้มครอง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร จากการสำรวจพบสัตว์ทะเลหายาก 2 ชนิด ได้แก่
1. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (
Finless porpoise: Neophocaena phocaenoides) ประมาณ 10 ตัว พบแพร่กระจายบริเวณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยพบพฤติกรรม อยู่รวมตัวกันเป็นฝูงเล็กๆ ประมาณ 3-4 ตัว

2. วาฬบรูด้า (Bryde's whale:Balaenoptera edeni) จำนวน 3 ตัว บริเวณ เกาะจระเข้ หินหลักง่าม จังหวัดชุมพร จากการระบุเอกลักษณ์เฉพาะตัวพบว่าเป็นวาฬบรูด้าที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของ ศวทบ. ได้แก่เจ้าสุขใจ และแม่ตองอ่อนพร้อมลูกใหม่ โดยพบพฤติกรรมการว่ายน้ำหาอาหารและกินอาหาร