ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล ชุมพร - สุราษฏ์ธานี

ทช. ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล ชุมพร - สุราษฏ์ธานี

วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ดำเนินการออกสำรวจ และเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล บริเวณชายฝั่งจังหวัดชุมพร-จังหวัดสุราษฏ์ธานี (ที่ระยะห่างจากฝั่ง 1 กิโลเมตรและระยะห่างจากฝั่ง 3 กิโลเมตร) รวม 25 สถานี

 ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล มีค่าโดยสรุป ดังนี้

- ความลึกน้ำ 0.7-11.7 เมตร

- ความโปร่งแสง 0.1-10.1 เมตร

- อุณหภูมิน้ำ 26.95-31.87 องศาเซลเซียส

- ความเค็ม 0.34-31.92 psu

- pH 7.55-8.03

- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) 4.03-8.67 mg/L

จากนั้นเก็บรวบรวมตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอื่นๆ ที่ห้องปฏิบัติการ