ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. ปลูกเสริมกิ่งพันธุ์ปะการัง 3,128 กิ่ง พื้นที่อ่าวท้องพลู เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ทช. ปลูกเสริมกิ่งพันธุ์ปะการัง 3,128 กิ่ง พื้นที่อ่าวท้องพลู เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล งานวิจัยปะการัง ออกปฏิบัติงานฟื้นฟูปะการังโดยวิธีการย้ายปลูกในพื้นที่อ่าวท้องพลู เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ภายใต้โครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยทำการปลูกเสริมกิ่งพันธุ์ปะการังบนฐานปะการังตามธรรมชาติจำนวน 3,128 กิ่ง พร้อมทั้งติดหมายเลขกำกับกิ่งพันธุ์และถ่ายภาพ ปะการังชนิดเด่นที่ได้รับการปลูกเสริม คือ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) และปะการังดอกกล่ำ (Pocillopora sp.)