ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ ศวทก. ร่วมศึกษาและเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินที่อาศัยอยู่ในแหล่งอาศัยของนกหัวโตมลายู และบริเวณสร้างรังวางไข่ ณ แหลมผักเบี้ยบ้านแหลม และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ ศวทก. ร่วมศึกษาและเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินที่อาศัยอยู่ในแหล่งอาศัยของนกหัวโตมลายู และบริเวณสร้างรังวางไข่ ณ แหลมผักเบี้ยบ้านแหลม และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 6-8 ก.ค. 59 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล (งานหญ้าทะเล) ร่วมศึกษาและเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินที่อาศัยอยู่ในแหล่งอาศัยของนกหัวโตมลายู และบริเวณสร้างรังวางไข่ ณ แหลมผักเบี้ยบ้านแหลม และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทบ.)