ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. สนับสนุนเต่าตนุ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ

ศวทก. สนับสนุนเต่าตนุ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ได้สนับสนุนเต่าตนุ จำนวน 3 ตัว ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในกิจกรรมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  ณ บริเวณชายหาด โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเกาะสมุย. จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีท่านรองโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานพิธีเปิดดังกล่าว

ซึ่งจัดโดย สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สบทช. 4) ร่วมกับบริษัท การบินกรุงเทพฯ จำกัด(มหาชน) ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ สบทช.4 เจ้าหน้าที่บริษัทการบินกรุงเทพฯ จำกัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุย กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ฯ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน. นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนต่างๆและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 650 คน

ดาวน์โหลด

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถฯ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.50 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 265