ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เรื่อง การขายพัสดุชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เรื่อง การขายพัสดุชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) จะทำการขายพัสดุชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 91 รายการ โดยกำหนดตรวจสอบพัสดุชำรุด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ดาวน์โหลด

ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดครุภัณฑ์
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 379