Rayong Run for Ranger and Marine Life 2019
cmcrd1
DMCR Mobile Application Version 3.0.9

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)

QR ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)

งานประชาสัมพันธ์

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เรื่อง การขายพัสดุชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด
ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เรื่อง การขายพัสดุชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) จะทำการขายพัสดุชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 91 รายการ โดยกำหนดตรวจสอบพัสดุชำรุด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เอกสารแนบ


ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดครุภัณฑ์
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดครุภัณฑ์
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 4.34 Mbดาวน์โหลด: 67 ครั้ง