ข่าวประชาสัมพันธ์

การขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

การขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
ศวทก. ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ขายพัสดุชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาดจำนวน 91 รายการ โดยกำหนดตรวจสอบพัสดุชำรุด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ดาวน์โหลด

ขายทอดตลาด
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.72 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 513