ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจเกาะพะงัน ไม่พบปะการังฟอกขาว

สำรวจเกาะพะงัน ไม่พบปะการังฟอกขาว

 

สำรวจเกาะพะงัน ไม่พบปะการังฟอกขาว
วันที่ ๑๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ ศวทก. ออกพื้นที่สำรวจและติดตามสิ่งมีชีวิตบนปะการังเทียมแท่นคอนกรีต บริเวณอ่าวโฉลกหลำ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี และสำรวจสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่หาดขอมและเกาะคอม้าของเกาะพะงัน ที่ระดับความลึกน้ำ ๒-๖ เมตร อุณหภูมิน้ำ ๒๙ °c ไม่พบการฟอกขาวของปะการัง มีเพียงบางโคโลนีที่มีสีซีดจาง