ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจข้อมูลและจัดเก็บขยะทะเล จังหวัดชุมพร

สำรวจข้อมูลและจัดเก็บขยะทะเล จังหวัดชุมพร

วันที่ 10-15 กรกฎาคม 2559 โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล(หญ้าทะเล) ดำเนินการสำรวจข้อมูลและจัดเก็บขยะทะเล บริเวณหาดทรายรี อำเภอเมือง บริเวณหาดทรายรี อำเภอสวี และบริเวณอ่าวทุ่งซาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จัดเก็บพร้อมคัดแยกชั่งน้ำหนักขยะเล พร้อมจัดเก็บไมโครพลาสติก บริเวณหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร