ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจเกาะพะงัน พบแมงกะพรุนกล่อง ๓ ตัว

สำรวจเกาะพะงัน พบแมงกะพรุนกล่อง ๓ ตัว

วันที่ ๑๒-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศวทก. โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มสำรวจและประเมินทรัพยากรฯ ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างแมงกะพรุนกล่องและแมงกะพรุนพิษ บริเวณ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้อวนลอยกุ้งสามชั้น พร้อมเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ และวัดคุณภาพน้ำ พบตัวอย่างแมงกะพรุนกล่องชนิด Chiropsoides butendijki ๑ ตัว บริเวณหาดท้องนายปาน และชนิด Zygocanna sp. ๒ ตัว บริเวณหาดท้องนายปานและบริเวณหาดริ้น จึงนำตัวอย่างกลับมาศึกษาในห้องปฏิบัติการต่อไป