ข่าวประชาสัมพันธ์

“พบหญ้ากุยช่ายทะเลปกคลุมร้อยละ ๖๐ บริเวณอ่าวหน้าทอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

“พบหญ้ากุยช่ายทะเลปกคลุมร้อยละ ๖๐ บริเวณอ่าวหน้าทอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559 โดยเจ้าหน้าที่ ศวทก. กลุ่มนิเวศทางทะเล(หญ้าทะเล) ลงพื้นที่ประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวหน้าทอน พบหญ้ากุยช่ายทะเลปกคลุมร้อยละ 60 

พร้อมติดตามการเจริญเติบโตของหญ้าคาทะเล โดยทำการติดเครื่องหมาย บริเวณอ่าวเฉวง - เกาะมัดหลัง อำเภอเกาะสมุย รวมทั้งติดตามการเจริญพันธุ์ของหญ้าทะเลบริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี