ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามผลแปลงฟื้นฟูปะการัง พร้อมสำรวจปะการังฟอกขาว ทะเลชุมพร

ติดตามผลแปลงฟื้นฟูปะการัง พร้อมสำรวจปะการังฟอกขาว ทะเลชุมพร

วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559 โดยเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) กลุ่มนิเวศทางทะเล (งานวิจัยปะการัง)
ลงพื้นที่ติดตามการเจริญเติบโตของแปลงฟื้นฟูปะการัง จำนวน 2 เกาะ ดังนี้
  1. บริเวณเกาะลังกาจิว แบบแพกลางน้ำ แบบแท่นคอนกรีตพื้นน้ำ และแบบพื้นน้ำ
  2. บริเวณเกาะไข่แบบแพกลางน้ำ และแบบแท่นคอนกรีตพื้นน้ำ
และสำรวจสถานการณ์ปะการังฟอกขาว บริเวณเกาะรังกาจิว เกาะง่ามใหญ่ เกาะมาตรา เกาะแรด เกาะระวะ และเกาะทองหลาง ที่ระดับความลึก 3-6 เมตร อุณหภูมิน้ำ 29°c จังหวัดชุมพร
พร้อมเก็บเนื้อเยื่อปะการังเพื่อตรวจวิเคราะห์ ดีเอ็นเอ