ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจโลมาบริเวณอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำรวจโลมาบริเวณอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559 โดยเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ลงพื้นที่ติดตามสถานภาพและตรวจสุขภาพโลมา บริเวณอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการสำรวจทางเรือ พบการแพร่กระจายของโลมาทั้งหมด 2 ชนิด คือ
1. โลมาหลังโหนก จำนวน 11 ตัว (ตัวเต็มวัย 6 ตัว วัยรุ่น 1 ตัว และวัยเด็ก 4 ตัว)
2. โลมาอิรวดี ประมาณ  6 - 8 ตัว
สำหรับการตรวจสุขภาพของโลมาพบพฤติกรรมการไล่อาหาร และว่ายน้ำวนอยู่บริเวณที่พบ ผิวหนังภายนอกพบรอยขูดสีขาวขนานกัน แสดงถึงพฤติกรรมในฝูงซึ่งอาจเกิดจากการเล่นกันภายในฝูง อัตราการหายใจอยู่ที่ 8-10 ครั้งต่อ 5 นาที นอกจากนี้บริเวณอ่าวหลักซอ พบเรือท่องเที่ยวในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งบางลำมีการให้อาหารโลมา ซึ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมของโลมาในอนาคต และมีความเสี่ยงที่ได้รับสิ่งปนเปื้อนจากอาหารที่ให้