ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกับชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกับชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

วันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2559 โดยเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ออกปฏิบัติราชการภายใต้โครงการบทบาทชุมชนในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น จังหวัดชุมพร

 

เพื่อติดตามการปลูกหญ้าทะเลบริเวณเกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน, เกาะกุลา อำเภอสวี และอ่าวทุ่งมหา อำเภอปะทิว พบว่ามีการเจริญเติบโตดี และอัตรารอดสูง แต่หญ้าที่ปลูกเมื่อปีก่อนที่เกาะกุลาเสียหายเกือบหมด เนื่องจากมรสุมลมแรงในช่วงต้นปี (แรงสุดในรอบหลายสิบปี)

ติดตามการทำบ้านหอยบ้านปลา พบว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมขึ้นเรื่อยๆ หอยโตดี มีปลาเข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้น ตรารอดสูง แต่หญ้าที่ปลูกเมื่อปีก่อนที่เกาะกุลาเสียหายเกือบหมด เนื่องจากมรสุมลมแรงในช่วงต้นปี (แรงสุดในรอบหลายสิบปี)

และเป็นวิทยากรหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ” ภายใต้โครงการอบรม “การอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง” ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพร กรมประมง ณ โรงเรียนบ้านปากคลอง โรงเรียนบ้านถ้ำธง และโรงเรียนวัดบางแหวน ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว ในวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีนักเรียนร่วมโครงการกว่า ๑๕๐ คน