ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณกลุ่มเกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณกลุ่มเกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เมื่อวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยกลุ่มนิเวศทางทะเล งานวิจัยปะการัง ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณกลุ่มเกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 7 สถานี ได้แก่ อ่าวหินวง เกาะนางญวน (อ่าวสอง) อ่าวกล้วยเถื่อน อ่าวม่วง แหลมเทียน อ่าวโตนด และอ่าวลึก

ผลการสำรวจทั้ง 7 สถานี ที่ระดับความลึกน้ำ 1-10 เมตร อุณหภูมิน้ำทะเล  28-29 องศาเซลเซียส พบว่ายังมีการฟอกขาวของปะการังบางส่วนของโคโลนีร้อยละ 5 ของปะการังมีชีวิตทั้งหมด และเริ่มพบร่องรอยการตายของปะการังจากการฟอกขาว แต่ส่วนใหญ่ปะการังอยู่ในสภาวะฟื้นตัว ปะการังส่วนใหญ่ที่พบการฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังเขากวางแบบกิ่ง (Acropora spp.) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora damicornis) ปะการังโขด ผิวยู่ยี่ (Porites rus) ปะการังเห็ด (Fungia sp.) ปะการังลูกโป่งใหญ่ (Plerogyra sinuosa) และปะการังถ้วยสมอง (Lobophyllia sp.) เป็นต้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)