ข่าวประชาสัมพันธ์

พบการแพร่กระจายของโลมา 2 ชนิด ที่ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พบการแพร่กระจายของโลมา 2 ชนิด ที่ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยกลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ปฏิบัติงานตรวจสุขภาพโลมาในบริเวณอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการสำรวจทางเรือ พบการแพร่กระจายของโลมาจำนวน 2 ชนิด ดังนี้

1. โลมาหลังโหนก จำนวน  7 ตัว (ตัวเต็มวัย 3 ตัว วัยรุ่น 1 ตัว และวัยเด็ก 3 ตัว)

2. โลมาอิรวดี จำนวน 3 ฝูง ประมาณ 14 ตัว

พบพฤติกรรมการไล่อาหาร และว่ายน้ำวนอยู่บริเวณที่พบ ผิวหนังภายนอกบริเวณครีบหลังของโลมาหลังโหนกพบรอยขูดสีขาวขนานกันแสดงถึงพฤติกรรมในฝูงซึ่งอาจเกิดจากการเล่นกันภายในฝูง และพบเนื้อตายสีเหลืองแสดงถึงการสมานของแผล อัตราการหายใจอยู่ที่ 6-10 ครั้งต่อ 5 นาที และพบว่ามีโลมาหลังโหนก 1 ตัวค่อนข้างผอม (body condition score 2 of 5 ) โดยจะเห็นกล้ามเนื้อบริเวณหลังชัดเจน ซึ่งคาดว่าโลมาอยู่ในช่วงเลี้ยงลูกทำให้ร่างกายผอมลง ส่วนโลมาอิรวดีพบว่ามีหนึ่งตัวที่ครีบหลังเกิดการขาดแหว่งแต่บาดแผลสมานดีแล้ว

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)