ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก.ร่วมกับชุมชน ศึกษาการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น จังหวัดชุมพร

ศวทก.ร่วมกับชุมชน ศึกษาการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ ศวทก. โดยงานประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ศึกษาบทบาทชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น จังหวัดชุมพร ดังนี้

22 สิงหาคม 2559 ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่บ้านเกาะเตียบ อ่าวทุ่งมหา อ.ปะทิว จ.ชุมพร และร่วมคิดเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น

 

23 สิงหาคม 2559 ร่วมกับชุมชนเกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ได้ดำเนินการติดตามการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล สาหร่ายทะเล และร่วมคิดหาแนวทางการจัดการทรัพยากรทางทะเล

25 สิงหาคม 2559 ร่วมปรึกษาหารือและส่งเสริมเครือข่ายในพื้นที่ อ.สวี จ.ชุมพร เกี่ยวกับการเลี้ยงสาหร่ายทะเล จกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น

26 สิงหาคม 2559 ดำเนินการติดตามการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลที่ปลูกในพื้นที่เกาะเตียบ อ.ปะทิว ประเด็นที่น่ายินดีคือ หญ้าที่ปลูกเมือ 3 ปีที่ผ่านมา เริ่มออกดอกแล้วเกือบทุกต้น