ข่าวประชาสัมพันธ์

แม่เต่ากระ ขึ้นวางไข่บริเวณอ่าวใหญ่ เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แม่เต่ากระ ขึ้นวางไข่บริเวณอ่าวใหญ่ เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ ศวทก. ได้ลงพื้นที่สำรวจ เวลา 21.30น. พบแม่เต่ากระ ขึ้นวางไข่ บริเวณอ่าวใหญ่ เกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกระดองกว้าง 77 cm ยาว 83 cm หนักประมาณ 80 กก. โดยรังที่พบเป็นรังที่ 5 ของแม่เต่ากระตัวนี้  แม่เต่าได้วางไข่ในแนวหญ้าห่างจากน้ำขึ้นสูงสุด 19.5 เมตร ใช้เวลาขึ้นมาวางไข่ทั้งหมด 90 นาที

จากการตรวจสุขภาพ พบว่าด้านท้ายของกระดองหลังแหว่งหายไป พบกระดองหลังบางส่วนกร่อน พบเพรียงขนาดใหญ่ที่บริเวณหัว ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บข้อมูลและถ่ายภาพเพื่อทำประวัติ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)