ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล โครงการวางทุ่นแนวเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการัง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล โครงการวางทุ่นแนวเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการัง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ศวทก. โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก สนับสนุนพันธุ์เต่าทะเล จำนวน 7 ตัว ร่วมปล่อยในกิจกรรมโครงการวางทุ่นแนวเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการัง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บริเวณอ่าวหาดคา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)