ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเหตุแมงกะพรุนพิษ หาดละไม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

แจ้งเหตุแมงกะพรุนพิษ หาดละไม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ศวทก. ได้รับแจ้งเหตุแมงกะพรุนพิษ จากเครือข่ายแมงกะพรุนพิษในพื้นที่หาดละไม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ว่ามีนักท่องเที่ยวสัมผัสพิษแมงกะพรุนบริเวณพื้นที่หาดละไมตอนเหนือ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ราย ได้รับบาดเจ็บที่เท้า ทั้งนี้ ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการราดน้ำส้มสายชู แล้วส่งโรงพยาบาล เบื้องต้นผู้ป่วยปลอดภัยดี ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล 

และในวันเดียวกันพบผู้บาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุน อีกจำนวน 1 ราย เวลา 17.30 น. หน้าโรงแรมละไมวันทา สัมผัสพิษบริเวณมือ แขน และอุ้งมือ รถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพ เบื้องต้นผู้ป่วยปลอดภัยดี

หลังจากผู้ป่วยเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้ว ทางเครือข่ายแมงพะพรุนพิษ จับแมงกะพรุนพิษบริเวณหาดละไม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้หลังเกิดเหตุจำนวน 2 ตัว เป็นแมงกะพรุนพิษชนิดสายเดี่ยว  Morbakka sp.  ดังรูป

 

แมงกะพรุนชนิดสายเดี่ยว  Morbakka sp.
จับได้บริเวณหาดละไมที่ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ

แผนที่จุดเกิดเหตุบริเวณหาดละไม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยกลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ แนวทางป้องกันการบาดเจ็บ และแนวทางการรักษาเบื้องต้น โดยการใช้น้ำส้มสายชู แก่เครือข่าย พร้อมประสานงานกับสำนักระบาดวิทยาเพื่อเก็บข้อมูลที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษ

และรับตัวอย่างแมงกะพรุนพิษกลับมาเพื่อศึกษาและส่งตัวอย่างหนวดแมงกะพรุนพิษไปยังทีมวิจัยแมงกะพรุน เพื่อวิเคราะห์เข็มพิษและดีเอ็นเอต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลแจ้งเหตุแมงกะพรุนพิษ จากเครือข่ายแมงกะพรุนพิษในพื้นที่หาดละไม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)