ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลบริเวณชายฝั่ง จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี

ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลบริเวณชายฝั่ง จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ดำเนินการออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลบริเวณชายฝั่ง จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี รวม 28 สถานี

ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล มีค่าโดยสรุป ดังนี้
ความลึกน้ำ 1.6 – 12.7 m.
ความโปร่งแสง 0.1 – 5.0 m.
อุณหภูมิ 27.1 – 31.2 °C
ความเค็ม 12.912 – 31.022   psu.
ค่าความเป็นกรดด่าง 7.70 – 8.22
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ 4.95 – 7.85 mg/l

จากนั้นเก็บรวบรวมตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลเพื่อวิเคราะห์ ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารอื่น ๆ ที่ห้องปฏิบัติการ

ดาวน์โหลด

S__10788884
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.37 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 132