ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชุมพร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ข่าวสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชุมพร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

นิทรรศการงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ร่วมจัดนิทรรศการงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 17-26 ธ.ค. 62 โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 19 ธ.ค. 62

✽ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ประจำปี 2563
ขอเชิญชวนมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ครูสอนดำน้ำหรือผู้นำการท่องเที่ยวดำน้ำ เฉพาะที่มีบัตรรับรองจากสถาบันสอนดำน้ำ ตั้งแต่ระดับ Dive master หรือ Instructor เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ประจำปี 2563 มีรวม 4 ครั้ง รายละเอียดติดต่อสอบถามที่ 0 2141 1336 หรือส่งรายละเอียดเพื่อสมัครออนไลน์ที่   https://www.dmcr.go.th/miniprojects/146/

สัตว์ทะเลหายากเกยตื้น
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 20 พ.ย. - 20 ธ.ค. 62 ศวทก. ได้จับแจ้งเหตุสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นในพื้นที่ จ.ชุมพร รวม 8 ครั้ง ได้แก่ เต่าตนุ มีชีวิต 1 ตัว ซากเต่าตนุ 3 ตัว เต่ากระ มีชีวิต 3 ตัว ซากโลมาหัวบาตรหลังเรียบ 1 ตัว สำหรับเต่าทะเลมีชีวิตเกยตื้นหลังจากตรวจสอบสภาพร่างกาย และมีสภาพอ่อนแอ เจ้าหน้าที่ ศวทก. จะนำมายัง ศวทก. เพื่อดูแลรักษา เมื่อร่างกายเต่าทะเลแข็งแรงเจ้าหน้าที่จะนำปล่อยสู่ธรรมชาติ

✽ สรุปสาเหตุการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก
ทั้งเต่าทะเล และโลมา ในช่วงวันที่ 20 พ.ย.- 20 ธ.ค. 62 ส่วนใหญ่พบว่า มีสาเหตุมาจากการติดเครื่องมือประมง ประเภทอวน ทำให้เกิดบาดแผลบนร่างกาย บางตัวตรวจพบในกระเพาะมีเศษอวนและขยะ ที่ไม่สามารถย่อยได้ ส่งผลให้สัตว์เสียชีวิตในที่สุด

✽ ศวทก. รับแจ้งเหตุสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น และสถานการณ์ฉุกเฉินทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
โทรศัพท์ 07751 0213 – 4
โทรสาร 0 7751 0215
http://dmcrth.dmcr.go.th

✽  เรื่องน่ารู้ ครอบครัววาฬบรูด้าในอ่าวไทย

https://www.dmcr.go.th/detailAll/36567/nws/141


https://www.dmcr.go.th/detailAll/36571/nws/141

ดาวน์โหลด

ข่าวชุมพร_Dec_62_4
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 173