ข่าวประชาสัมพันธ์

การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2562

การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2562

การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2562

ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2562 พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมด 330 ตัว ดังนี้

จากข้อมูลสถิติจะพบว่าจังหวัดชุมพรมีแนวโน้มการเกยตื้นที่มากขึ้น โดยสภาพการเกยตื้นพบว่ากลุ่มโลมาและวาฬ พบว่ามีอัตราการ เกยตื้นมีชีวิต 8% และเป็นซากเกยตื้นตาย 92% ส่วนเต่าทะเลมีอัตราการ เกยตื้นมีชีวิต 37% และเป็นซากเกยตื้นตาย 63%

สาเหตุการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก โดยสาเหตุหลักเกิดจากการติดเครื่องมือประมงและป่วยเป็นหลัก โดยสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากขยะทะเลนั้นเป็นเต่าทะเลทั้งสิ้น 

 

ในเดือนพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นช่วงที่พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากมากที่สุด เนื่องจากเดือนดังกล่าวมีลมมรสุมในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง คลื่นลมแรง และมีทิศทางพัดเข้าชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

รายงานการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก_ชุมพร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 280