ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษแนวชายฝั่ง จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำรวจแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษแนวชายฝั่ง จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 กลุ่มนิเวศทางทะเล งานประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ออกสำรวจแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ บริเวณแนวชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จำนวน 5 สถานี ได้แก่
1) หาดทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
2) เกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
3) หาดริ้น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4) หาดท้องนายปานใหญ่ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5) อ่าวเตล็ด อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น จากการสำรวจพบแมงกะพรุนกล่อง Morbakka sp. จำนวน 10 ตัว แมงกะพรุนลอดช่อง Lobonemoides sp. จำนวน 2 ตัว แมงกะพรุนรกช้าง Cyanea buitendijki จำนวน 1 ตัว แมงกะพรุนด่างออสเตรเลีย Phyllorhiza punctata จำนวน 1 ตัว

บริเวณอ่าวเตล็ด อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากฝั่งประมาณ 5 กิโลเมตร และได้รับตัวอย่างแมงกะพรุนกล่อง Morbakka sp. จากชาวประมงเพิ่มอีกจำนวน 4 ตัว