ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเเพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเเพทย์

ประกาศ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้มีโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

     ซื้อวัสดุการเเพทย์ จำนวน 1 โครงการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ั้งสิ้น 12,711.60 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                       ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
                                (นายอติชาต อินทองคำ)
                นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

​​       ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่่งอ่าวไทยตอนกลาง
​             ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 10